Petrochimie

Brand Energy şi-a dovedit experienţa în domeniul construcţiilor, a întreţinerii şi reviziilor din industria petrochimică. Abordarea noastră multidisciplinară ne permite să stăpânim şi să coordonăm un larg spectru de aptitudini, specializări şi muncitori calificaţi şi să garantăm respectarea termenelor de implementare a programelor de întreţinere planificate. Munca noastră presupune întotdeauna o strânsă colaborare cu managementul operaţional, pentru a asigura astfel conformarea cu cele mai înalte standarde mondiale de siguranţă.

La demararea fiecărui proiect, ne canalizăm toată atenţia spre identificarea specificaţiilor clientului şi evaluăm riscurile pe baza tipului de produs realizat în unitatea vizată. Producţia de substanţe solide, lichide şi gazoase reclamă în toate cazurile respectarea unor cerinţe specifice legate de sănătatea şi protecţia muncii.  Caracteristica fundamentală a tuturor echipamentelor şi sculelor noastre este rezistenţa la explozie. Experienţa noastră inegalabilă în lucrul cu substanţe volatile şi în medii periculoase, ne recomandă ca partenerul ideal al multor dintre cele mai mari companii petrochimice din lume.

Instalarea, sau demontarea şi inspectarea schelelor, placajelor, izolaţiilor, expansiunea vanelor, curăţarea şi repararea schimbătoarelor de căldură, montarea şi demontarea schelelor, sunt toate activităţi care ţin de competenţa noastră în uzinele petrochimice. Ideal ar fi ca pentru executarea acestor lucrări, sau a oricărei combinaţii a acestora, producţia să fie întreruptă doar o singură dată. Întrucât oprirea producţiei este extrem de costisitoare, abordarea noastră este una foarte pragmatică şi bine organizată, astfel că nici o întrerupere nu durează mai mult decât este absolut necesar. Reţeaua noastră globală de centre de aprovizionare şi de service ne permite să răspundem rapid în cazul oricăror revizii programate sau impuse de situaţiile de urgenţă.

În colaborare cu clienţii noştri, dezvoltăm grafice de întreţinere pe termen lung, care anticipează priorităţile şi termenele limită, pe mai multe luni şi ani.  Prin programele de întreţinere se poate preveni perturbarea procesului de producţie şi nevoia unor soluţii improvizate costisitoare, astfel cheltuielile de mentenanţă pot fi ţinute sub control. Un alt beneficiu major al acestei abordări îl reprezintă consumul redus de energie, verificările preventive pentru CSI (Coroziune sub izolaţie) reducând şi mai mult cheltuielile de acest fel. 


Contactati-ne!
  • Hunnebeck România SRL

    Căpuşu Mare, nr. 310 | 407145 judeţul Cluj | Tel. +40 264 504 270 | Mobil Receptie: +40 755 045 568 | Mobil Dept. Tehnic: +40 751 155 538
    Fax. +40 264 504 269 | info_ro@huennebeck.com

Selectaţi ţara

Channel Islands
Eesti
Føroyar (Færøerne)
Ísland
Latvija
Slovensko