Informare privind prelucrarea datelor

Detaliile noastre de contact (operator de date):

Hunnebeck România SRL
Căpuşu Mare, nr. 310
407145, judeţul Cluj
Tel: +40 264 504 270
Fax: +40 264 504 269
info_ro@huennebeck.com

Drepturile dvs.

În legătură cu datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul să ne solicitați informații, să solicitați rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor în conformitate cu dispozițiile legii. În plus, vă punem la dispoziție datele dvs. într-un format structurat, utilizat în mod curent și care să poată fi citit automat. Dacă utilizăm datele dvs. în baza consimțământului pe care ni l-ați acordat, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Începând din momentul retragerii consimțământului, nu vom mai utiliza datele dvs. în scopul agreat. În cazul în care considerăm că avem un interes legitim să prelucrăm datele dvs., ne puteți contacta aici și puteți ridica obiecții. Independent de aceasta, puteți contacta în orice moment autoritățile de supraveghere competente.

Ștergerea datelor

Atunci când datele dvs. nu mai sunt necesare în scopurile specificate sau dacă stocarea lor nu este permisă din alte motive legale, le vom șterge. Excepție fac datele colectate în mod legal pe care suntem obligați să le stocăm din motive legale. Menționăm că, pentru fiecare operațiune de ștergere, datele sunt mai întâi blocate în scopul de a evita ștergerea accidentală sau un eventual prejudiciu cauzat cu intenție. Din motive tehnice, în anumite situații datele pot fi duplicate în fișiere reprezentând copii de siguranță pentru date sau duplicate prin mirroring. Aceste copii pot fi șterse cu o anumită întârziere, din motive tehnice.

Accesarea Site-ului web

Puteți vizita site-ul nostru web fără a ne comunica date cu caracter personal. De fiecare dată când paginile noastre web sunt accesate, serverul web stochează automat doar adresa IP, data și ora solicitării dvs., diferența de fus orar față de ora Meridianului Greenwich (GMT), solicitarea dvs. (pagina accesată), informații generale cu privire la acces - status http, volumul de date transmise, site-ul web de la care este transmisă solicitarea, browserul, sistemul de operare și interfața acestuia, precum și limbajul și versiunea de software a browserului. Aceste date nu sunt niciodată stocate în mod individual pentru persoana dvs. Respectivele date de acces sunt evaluate exclusiv în scopul de a asigura operarea fără probleme a site-ului nostru și îmbunătățirea serviciilor oferite. Dacă adresa IP va fi considerată personală, va fi ștearsă în termen de maxim 90 de zile, dacă nu există alte motive imperioase în sens contrar.

Utilizarea link-urilor

Site-ul web al operatorului de date poate conține link-uri (hyperlink-uri/referințe la alte site-uri web). Dacă accesați unul dintre aceste link-uri, vă rugăm să țineți cont de faptul că aceste site-uri web fac obiectul propriilor notificări privind protecția datelor, iar operatorul de date nu își poate asuma nicio responsabilitate și nu poate garanta pentru condițiile de protecție a datelor pe aceste site-uri web.

Înregistrarea utilizatorului

Vă puteți înregistra pe site-ul nostru web și puteți crea un cont de utilizator. Unele dintre serviciile pe care le oferim pot fi prestate doar pentru utilizatorii înregistrați. Prin urmare, colectăm datele pe care ni le-ați comunicat în acest scop pentru a putea finaliza solicitarea dvs. Cantitatea datelor depinde de informațiile pe care ni le-ați comunicat în formularul de înscriere. Perioada de stocare a acestor date depinde de durata înregistrării dvs. După ștergerea contului dvs., perioada de stocare a datelor depinde de perioadele prevăzute de lege pentru păstrarea acestora.

Formular de contact

Dacă ne trimiteți solicitări prin intermediul formularelor de contact de pe site-ul nostru web, vom prelucra datele comunicate de dvs. pentru a vă putea răspunde. Datele vor fi stocate pe termen lung doar în măsura în care solicitarea dvs. necesită acest lucru. În caz contrar, datele dvs. vor fi șterse în termen de maxim șase luni.

Buletin informativ

Ne puteți contacta pentru a vă include pe lista de destinatari ai buletinului informativ ce conține informații referitoare la produsele, serviciile și evenimentele noastre. Utilizăm datele pe care ni le furnizați în limita consimțământului pe care ni l-ați acordat, pentru a vă transmite buletinul nostru informativ.

Pentru trimiterea buletinului informativ, utilizăm Dotmailer, un serviciu al Dotmailer Ltd. No 1 London Bridge, Londra, Regatul Unit. Adresa dvs. de e-mail este stocată până când vă dezabonați de la buletinul nostru informativ. Datele dvs. sunt stocate exclusiv în scopul de a vă transmite buletinul informativ. Singura informație obligatorie pentru transmiterea buletinului informativ este adresa de e-mail.

Buletinele noastre informative conțin un așa-numit „web beacon” sau pixeli de urmărire. În acest context sunt colectate informații tehnice cum ar fi date cu privire la browser și sistemul dvs., precum și adresa dvs. IP și momentul accesării. Aceste informații sunt utilizate pentru îmbunătățirea din punct de vedere tehnic a serviciilor, pe baza datelor tehnice sau a grupurilor țintă și a comportamentelor lor de citire, care se bazează pe locațiile din care se face accesarea (ce pot fi determinate utilizând adresa IP) sau pe momentul la care se face accesul. Studiile statistice includ, de asemenea, stabilirea faptului că buletinele informative sunt deschise sau nu, momentul deschiderii acestora și ce link-uri din cadrul lor sunt accesate. Din motive tehnice, aceste informații pot fi atribuite unor destinatari individuali ai buletinelor informative. Cu toate acestea, nu urmărim observarea utilizatorilor individuali. Evaluările servesc la recunoașterea obiceiurilor de lectură ale utilizatorilor noștri și la adaptarea conținutului buletinelor noastre informative la aceste obiceiuri sau transmiterea unui conținut diferit în funcție de interesele utilizatorilor noștri.

Vă puteți dezabona în orice moment de la buletinul nostru informativ fie transmițându-ne direct un e-mail, fie utilizând link-ul de dezabonare existent în fiecare buletin informativ.

Drepturi de retragere

Dacă datele dvs. cu caracter personal se bazează pe interese legitime în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. (f) din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, în cazul în care există motive legate de situația dvs. particulară. În cazul în care opoziția este justificată, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal.

Cookie-uri

Pentru ca site-ul nostru web să fie cât mai ușor de folosit, utilizăm așa-numitele „cookie-uri”. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni alocate browser-ului dvs. și stocate pe discul dvs. dur, care servesc la furnizarea de informații specifice către site-ul care a setat cookie-ul (în cazul de față, către noi).

Cookie-urile sunt utilizate pentru a îmbunătăți accesibilitatea site-ului nostru web și a facilita funcțiile pe care le utilizați. Dacă utilizăm cookie-urile și în alte scopuri, vă vom informa în Informarea privind Prelucrarea Datelor cu privire la scopurile în care le utilizăm.

Puteți face diverse setări pentru cookie-uri în browserul dvs., le puteți bloca și puteți șterge setul de cookie-uri. Dorim însă să menționăm că, fără cookie-uri, este posibil să nu puteți utiliza toate serviciile oferite de site-ul nostru.

Dacă sunt utilizate cookie-uri ale terților pe această pagină, vă rugăm să consultați aici serviciile implementate pentru informații suplimentare.

Google Maps

Pe site-ul nostru web, utilizăm Google Maps (un serviciu oferit de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA) pentru afișarea locațiilor noastre în plug-in-ul Google Maps. La utilizarea Google Maps, datele necesare pentru utilizare vor fi transferate.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Condițiile de Furnizare a Serviciilor Google Maps

(https://maps.google.com/help/terms_maps.html).

Divulgarea/transmiterea datelor

Divulgăm informații către terți doar în măsura descrisă în prezenta Informare privind Prelucrarea Datelor. Pentru o administrare mai eficientă, datele sunt utilizate în interiorul societății sau, după caz, sunt numite persoane împuternicite de operator.

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau de a schimba această informare privind prelucrarea datelor în orice moment, cu efect în viitor. Cea mai recentă versiune este cea disponibilă pe site-ul web.

Dacă sunteți din Uniunea Europeană sau Elveția, instrucțiunile noastre privind protecția datelor vor corespunde cu cerințele din țara dvs. pentru transferul datelor către țări din afara acestei zone. În ceea ce privește transferul datelor cu caracter personal, Brand este certificată în conformitate cu EU-US Privacy Shield, care a fost negociat între Departamentul de Comerț al SUA și Comisia Europeană și care privește colectarea, stocarea, utilizarea și transmiterea datelor cu caracter personal transmise din UE către SUA. Faceți clic aici pentru a vedea Politica de Protecție a Datelor conform EU-US Privacy Shield.

Rețele sociale

Această Notificare se aplică și următoarelor profiluri de rețele sociale la care există link pe acest site web:

Actualizată: mai 2018


Contactati-ne!
  • Hunnebeck România SRL

    Căpuşu Mare, nr. 310 | 407145 judeţul Cluj | Tel. +40 264 504 270 | Mobil Receptie: +40 755 045 568 | Mobil Dept. Tehnic: +40 751 155 538
    Fax. +40 264 504 269 | info_ro@huennebeck.com

Selectaţi ţara

Channel Islands
Eesti
Føroyar (Færøerne)
Ísland
Latvija
Slovensko